Hatályos Jogszabályok

A Tenkes Hegyközség:

Alapszabálya

Rendtartása


A Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsának:

Alapszabálya

Rendtartása

A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki terve

VBBB működési szabályzata


Hegyközségi törvény

2012. évi CCXIX

a hegyközségekről


Bortörvény

2004. évi XVIII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról


Jövedéki törvény

2003. évi CXXVII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól142/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről


2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról


1993. évi II. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról


97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról


56/2014. (IV. 30.) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról


2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról


2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről


40/2012. (IV. 27.) VM rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól


38/2013. (V.24.) VM rendelet a szőlőtermesztési potenciálról


25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról


22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról


A BIZOTTSÁG 606/2009/EK RENDELETE

a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról


A BIZOTTSÁG 607/2009/EK RENDELETE

a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról


1308/2013/EU tanácsi és parlamenti rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről


Villány OEM termékleírás


Pannon OEM termékleírás


Dunántúl OFJ termékleírás


Összefoglaló a villányi borvidék 2012. évi agrometeorológiai és szőlő növényvédelmi tapasztalatairól

szerző: Szarka Tibor György

      

Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap

Haszonbérleti szerződés minta magánszemélyeknek

Igazolás kiállítása iránti kérelem

Kérelem más célú hasznosításhoz

Kérelem hegyközségi tagság megszűntetéséhez

Nyilatkozat hegyközségi tagságról

Szőlő ültetvénykataszter űrlap

TÁJÉKOZTATÓ a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 20. § (3) bekezdése szerinti igazolással kapcsolatbanCikkek

Kérelmek, nyomtatványok

A Villányi Borvidék agrometeorológiai és növényvédelmi jellemzői a 2011. évben

szerző: Szarka Tibor György

Vidékfejlesztés, környezetkímélő növényvédelmet elősegítő műszaki fejlesztés a villányi borvidéken

szerző: Szarka Tibor György

Korai tőkeelhalással (Esca) kapcsolatos feladatok szüret környékén

szerző: Dr. Mikulás József

Agrofórum 2008.19.évf.10. szám

Adobe Acrobat (pdf) formátum

Összefoglaló a  2013. év agrometeorológiai és szőlő növényvédelmi tapasztalatairól

szerző: Szarka Tibor György

Rövid összefoglaló a szőlőkabocáról

Összefoglaló a  2014. év agrometeorológiai és szőlő növényvédelmi tapasztalatairól

szerző: Szarka Tibor György

Összefoglaló a  2015. év agrometeorológiai és szőlő növényvédelmi tapasztalatairól

szerző: Szarka Tibor György

A szőlőlisztharmat

szerző: Szarka Tibor György

2017.06.16.

A szőlő mészklorózisa

szerző: Szarka Tibor György

2017.06.19.